Υγεία και Ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών μας είναι καθήκον αδιαπραγμάτευτο. Πρωταρχικός στόχος της AXIVEN PEST CONTROL είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της σε όλες τις εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά BS OHSAS 18001:2007 έχοντας θέσει κριτήρια αυστηρότερα της νομοθεσίας. Όλοι οι τεχνικοί εφαρμογής είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους παρευρισκόμενους στον χώρο που εκτελείται η εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και τα χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής/σκευάσματος. Για όλες τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρίας μας σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας του χώρου προς εφαρμογή εξειδικευμένη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με αξιολόγηση της επικινδυνότητας, της συχνότητας και της πιθανότητας εμφάνισης του κάθε κινδύνου και την λήψη των ανάλογων προστατευτικών μέτρων.