Σκορπιοί και κύρια χαρακτηριστικά

ΤΑΞΗ SCORPIONIDA (ΣΚΟΡΠΙΟΙ)

Οι Σκορπίοι διάθετουν κεφαλοθώρακα ο οπόιος  καλύπτεται από πλατιά χιτινώδη πλάκα, το «κέλυφος» ή «θυρεό», στο οποίο υπάρχουν 2-12 μάτια. Οι χηληκεραίες είναι μικρές και αποτελούνται από τρία τμήματα ενώ οι προσακτρίδες είναι πολύ ανεπτυγμένες, αποτελούνται από έξι τμήματα και καταλήγουν σε μεγάλες γαμψές λαβίδες.
Η κοιλιά αποτελείται από 12 τμήματα από τα οποία τα πέντε τελευταία είναι πιο λεπτά και σχηματίζουν την ουρά που καταλήγει σε κεντρί. Όταν κινούνται κρατούν την κοιλιά ανασηκωμένη προς τα επάνω.
Οι σκορπιοί είναι νυχτόβιοι και την ημέρα κρύβονται σε ζεστά, υγρά και σκοτεινά σημεία. Τρέφονται με άλλα αρθρόποδα τα οποία κομματιάζουν με τις προσακτρίδες πριν τα καταβροχθήσουν και τα οποία έχουν προηγουμένως θανατώσει με το δηλητήριο που περιέχει το κεντρί τους. Το δηλητήριο περιέχει μια νευροτοξίνη, όμοια σε τρόπο δράσης με το δηλητήριο της κόμπρας.
Οι σκορπιοί στον άνθρωπο και τα ζώα επιτίθενται μόνο όταν ενοχληθούν και το κέντρισμά τους σε ενήλικες δεν είναι γενικά θανατηφόρο λόγω της μικρής ποσότητας δηλητηρίου. Η δραστικότητα του δηλητηρίου διαφέρει από είδος σε είδος και δεν έχει σχέση με το μέγεθος του σκορπιού. Τα πιο δηλητηριώδη είδη έχουν συνήθως χρώμα κιτρινωπό ή κιτρινοπράσινο και τα μη δηλητηριώδη καφέ, καστανό ή μαύρο. Οι σκορπιοί ζουν τρια έως πέντε χρόνια και αντέχουν σε νηστεία για έξι περίπου μήνες.
Η Axiven σας δίνει λύσεις!
Σκορπιοί και αντιμετώπισή του
Σκορπιοι - Τα κυριότερα είδη της Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου είναι :

Buthuseuropeus: Μήκος 8,5 εκατοστά , χρώμα κοκκινοκίτρινο και πολύ δηλητηριώδης.

Euscorpiusflavicauda: Πρόκειται για τον κοινό σκορπιό και έχει μήκος 3-3,5 εκατοστά.

Euscorpiusitalicus: Λίγος μεγαλύτερος από το προηγούμενο είδος.

Euscorpiuscarpathicus: Μικρός σταχτόμαυρος και δεν είναι δηλητηριώδης.

Σκορπιοί - Μέθοδοι αντιμετώπισης

Στην περίπτωση που οι σκορπιοί αποτελούν πρόβλημα και χρειάζεται καταπολέμηση , το πρώτο μέτρο είναι ο περιορισμός των σημείων που χρησιμεύουν σαν καταφύγιά τους. Πέτρες που αφήνουν από κάτω κενά, σωροί τούβλων, ξύλων ή άλλων υλικών, πρέπει να απομακρύνονται.
Η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών έξω από τα σπίτια και μέσα σε αυτά, είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης και κατευθύνεται στα σημεία διέλευσης ή καταφυγής των σκορπιών. Η εργασία λαμβάνει χώρα σε τοίχους, τρύπες, ρωγμές, σωρούς από πέτρες, ξύλα, τούβλα ή άλλα υλικά που αφήνουν κενά και γενικά σε σκοτεινά σημεία που μπορούν να χρησιμεύσουν σαν καταφύγια των σκορπιών (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια).
Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 18220