Σαράκι και μέθοδοι αντιμετώπισης του

Η παρεμπόδιση της μόλυνσης ξυλοφάγου δεν είναι πάντα δυνατή εξαιτίας της κρυφής δραστηριότητας των προνυμφών. Παρόλ΄αυτά όμως μπορούμε να περιορίσουμε την προσβολή εφόσον αυτή εντοπιστεί. Το ξύλο σαν οργανική ουσία προσβάλλεται από μια σειρά ξυλοφάγων εντόμων που προκαλούν εμφανή συμπτώματα (οπές διαφορετικού διαμετρήματος ανάλογα με το είδος, σκόνη από πριονίδι ξύλου,εσωτερικές αλλοιώσεις) και σταδιακά το καταστρέφουν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης που μπορούμε να επέμβουμε ανάλογα με την περίπτωση.

Fumigation σε έπιπλα - εικόνες ξυλόγλυπτα αντικείμενα

Η ριζική καταπολέμηση των συγκεκριμένων εντόμων γίνεται με χρήση υποκαπνιστικών αερίων (Φωσφίνη) τα οποία επιδρούν σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου ανάπτυξης του εντόμου (αυγό-προνύμφη-ακμαίο)
O Υποκαπνισμός (fumigation) είναι μια μέθοδος διαχείρισης των παρασίτων στην οποία γεμίζουμε μια περιοχή με χημικά αέρια ή καπνογόνα, που ασφυκτιούν ή δηλητηριάζουν τα παράσιτα. Αποτελεί την κύρια μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν για την αποτροπή της μεταφοράς παρασίτων. Το αέριο της φωσφίνης διαπερνάει το ξύλο εισχωρεί στο εσωτερικό και σκοτώνει όλα τα έντομα.
Η AXIVEN αναλαμβάνει υπεύθυνα και με ασφάλεια να δώσει οριστική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και σε οποιοδήποτε αντικείμενο προέρχεται από ξύλο ή ακόμα και σε πρωτογενή ξυλεία που προορίζεται για δάπεδα ή δοκάρια στέγης. Εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμόζει τους υποκαπνισμούς εντός στεγανοποιημένου θαλάμου στον οποίο μεταφέρονται τα προσβεβλημένα αντικείμενα.

Χημική απεντόμωση για το σαράκι

Το πρώτο βήμα στην καταπολέμηση των παρασίτων όπως το σαράκι, είναι η πρόληψη , και γι “αυτό είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε το είδος του ξύλου που προσβάλουν όπως για παράδειγμα το είδος Anobium punctatum επιτίθεται στο σομφό ξύλο και όχι στο εγκάρδιο . Αυτό παρατηρείται εύκολα από τη μόλυνση στις δομές, όπου ένα κομμάτι του ξύλου μπορεί να έχει υποστεί ζημιές ενώ ένα παρακείμενο μέρος ξύλου από εγκάρδιο να έχει απομείνει ανέγγιχτο Οι προσβολές φαίνονται κυρίως στα παλιά ξύλινα σπίτια χτισμένα με ακατέργαστα ξύλα . Σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευαστικών κανονισμών, ξύλα με πάνω από 25 % σομφό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές ώστε να μην αποδυναμώνεται η δομή τους ΑΠΟ τις ξύλινες προσβολές. Η προσβολή ξυλοφάγων, έχει διαγνωστεί από μικρές στρογγυλές τρύπες εξόδου από 1 έως 1,5 mm σε διάμετρο .Λόγω του μεγάλου κύκλου ζωής των εντόμων (πχ 3-4 έτη κύκλος ζωής του Anobium punctatum) είναι πιθανό η προϊόντα ξυλείας που αγοράζονται να έχουν προσβληθεί. Η μόλυνση μπορεί να περιοριστεί με την εφαρμογή ενός υπολειμματικού εντομοκτόνου ( permethrine) στις μολυσμένες περιοχές με καθολικό ψεκασμό με ψεκαστήρα προ-συμπίεσης στις επιφάνειες και παράλληλη έγχυση εντομοκτόνου στις οπές εξόδου που έχουν δημιουργήσει τα ενήλικα. Στη περίπτωση βέβαια του υπολειμματικού ψεκασμού καταπολεμούμε τα ενήλικα (ακμαία) έντομα και όχι τις προνύμφες όπου παραμένουν σχετικά προστατευμένα μέσα στα μολυσμένα ξύλα. Η έγχυση εντομοκτόνων εντός της στοάς δεν αποτελεί ικανοποιητική μέθοδο καταστολής είτε λόγω ότι η δραστική ουσία παρακρατείται από τα ρινίσματα του ξύλου, είτε διότι η προνύμφη δεν επανέρχεται σε ήδη προσβεβλημένη στοά. Παρόλαυτά η υπολειμματική δράση ορισμένων εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή (οργανοφωσφωρικά, καρβαμιδικά, πυρεθρινοειδή) μπορεί να θανατώσει τις προνύμφες που θα τραφούν απο τα εμποτισμένα μέρη και τα τέλεια έντομα που εξέρχονται απο τις ψεκασμένες επιφάνειες , καθώς και να καθυστερήσει την επαναπροσβολή. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να εισχωρήσει η δραστική ουσία στο ξύλο και θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη μορφή σκευάσματος. Ένα σημαντικό σημείο στη διαδικασία της έγχυσης των εντομοκτόνων ουσιών αφορά στο βάθος που αυτές θα φθάσουν. Εάν αυτές εισχωρήσουν σε βάθος έως 3 χιλ. Παρέχεται προστασία από τις προνύμφες αρχικών σταδίων που θα επιχειρήσουν να εισέλθουν στην επιφάνεια προς ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου.

Υποκαπνισμός (FUMIGATION) για το σαράκι

Με τη μέθοδο του υποκαπνισμού επιτυγχάνεται εξόντωση των εντόμων σε όλα τα βιολογικά τους στάδια (αυγό, προνύμφη, τέλειο έντομο) και παράδοση του χώρου απαλλαγμένου από κάθε είδος ξυλοφάγου εντόμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου αποτελεί η έλλειψη άμεσης γειτνίασης (μεσοτοιχία) με κατοικημένο χώρο και η ύπαρξη απόστασης τουλάχιστον 5 m από την κοντινότερη κατοικημένη οικία. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος πρόσβασης και παραμονής άσχετων ανθρώπων ή ζώων εντός ή κοντά (απόσταση 5 m) της οικίας κατά τη διάρκεια της Απεντόμωσης. Επιπλέον, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής θα πρέπει η μέση θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15οC και άνω και να μην επικρατούν ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις στην περιοχή.
Ο προς απεντόμωση χώρος σφραγίζεται επιμελώς με ειδικά φύλλα ταρπαολλίνης 200mm, προκειμένου να δημιουργηθεί αεροστεγής στεγανοποίηση όπου θα διοχετευθεί το σκεύασμα του αερίου.
Μετά την πάροδο των 120 ωρών πραγματοποιείται ο αερισμός των χώρων. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες μετρήσεις με ειδικά όργανα για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα του αερίου, οπότε και ο χώρος παραδίδεται ασφαλής και ελεύθερος οσμών και υπολειμμάτων. Είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος που κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) πρέπει να εφαρμόζεται από ειδικευμένες εταιρείες με απαραίτητη την παρουσία ειδικού επιστήμονα. Εν τούτοις με τη μέθοδο αυτή δεν υπάρχει υπολειμματική διάρκεια του φαρμάκου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει προστασία του χώρου σε περίπτωση αναμόλυνσης των ξύλινων επιφανειών, είτε με εισαγωγή ήδη προσβεβλημένης επιφάνειας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Οικολογική παρακολούθηση με φερομόνες στο σαράκι

Για την έγκαιρη ανίχνευση παρουσίας εντόμων και για να απομακρυνθεί αποτελεσματικά το σαράκι, μπορεί να δημιουργηθεί δίκτυο με την τοποθέτηση φερομονικών παγίδων σε κατάλληλα σημεία ελέγχου. Πρόκειται για παγίδες με κολλητική επιφάνεια όπου έχει εμποτιστεί σε ουσία φερομόνης, την ουσία που προσελκύει τα αρσενικά έντομα του είδους. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ο εντοπισμός των σημείων ανάπτυξης των εντόμων και η συστηματική παρακολούθηση τους. Οι φερομονικές παγίδες θα πρέπει να αντικαθίσταται ανα τακτά χρονικά διαστήματα(max 3 μήνες) ώστε να παραμένει ενεργή και ελκυστική η ουσία της φερομόνης.

Θερμική απεντόμωση για το σαράκι

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της Θερμικής Απεντόμωσης είναι η απεντόμωση κτιριακών δομών, σιλό, χώρων παραγωγής και βιομηχανικού εξοπλισμού.
Η μέθοδος της θερμικής Απεντόμωσης είναι μία υποσχόμενη, επαναστατική, πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εφαρμόζεται για την καταπολέμηση για το σαράκι αλλά και γενικώς όλων των εντόμων. Η χρήση των υψηλών θερμοκρασιών για την εξόντωση εντόμων αποτελεί γρήγορη, μη χημική μέθοδο απεντόμωσης, εναλλακτική του υποκαπνισμού και άλλων χημικών μεθόδων για τον έλεγχο των εντόμων Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και ανάπτυξη στη μέθοδο της Θερμικής Απεντόμωσης κρίθηκε απαραίτητη καθώς σημειώθηκε:
Αύξηση της προτίμησης της αγοράς σε προϊόντα απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και βιοκτόνων
Ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόμων σε πολλές δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Κατάργηση της χρήσης του Βρωμιούχου Μεθυλίου στις χώρες της Ε.Ε.
Μελετώντας την επίδραση της θερμοκρασίας στο βιολογικό κύκλο και τις ζωτικές λειτουργίες των εντόμων παρατηρούμε ότι η ανάπτυξη των εντόμων διαφοροποιείται σε διάφορα εύρη θερμοκρασιών. Η παρατήρηση της θανάτωσης των εντόμων σε θερμοκρασίες 48-58ο C σε όλα τα βιολογικά τους στάδια εντός λίγων λεπτών, αποτελεί και τη βασική αρχή εφαρμογής της μεθόδου της θερμικής Απεντόμωσης.
Οι υψηλές θερμοκρασίες και η θερμότητα που αναπτύσσεται στο χώρο συμβάλει στη μείωση της υγρασίας του χώρου. Η υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με τη χαμηλή υγρασία οδηγεί στην αφυδάτωση των εντόμων και κατά συνέπεια το θάνατό τους. Όσο χαμηλότερη είναι η υγρασία ενός χώρου τόσο ταχύτερη θα είναι και η θέρμανση του χώρου και άρα και η θανάτωση των εντόμων.
Επιπλέον, σε κάποια πιο ψυχρά σημεία, σε χαραμάδες των εξωτερικών τοίχων ή στο εσωτερικό χωρισμάτων με μόνωση, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάσουν μια διαφορά 10-15% δεν επιτυγχάνεται άμεση θανάτωση των εντόμων, αλλά τα έντομα πεθαίνουν μέσα σε λίγες ώρες λόγω θερμοκρασιακού stress και αφυδάτωσης ή καθίστανται μη γόνιμα λόγω υπερέκθεσής τους σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40ο ). Πιθανά επιβιώσαντα έντομα μετά τη θερμική απεντόμωση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη χημική καταπολέμηση, όπως στον ψεκασμό τους με ένα πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο.
Κατά την εφαρμογή της Θερμικής Απεντόμωσης ενός χώρου στόχος μας είναι αύξηση και διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου στους 54-57ο C για 16-24 ώρες. Η διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερά στα ανωτέρω επίπεδα είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι απαραίτητο η θερμότητα να διεισδύσει σε όλες τις σχισμές και χαραμάδες οι οποίες αποτελούν πιθανές εστίες ανάπτυξης εντόμων.
Η συνολική διάρκεια της εφαρμογής θερμικής Απεντόμωσης εξαρτάται από το μέγεθος (όγκος) του προς Απεντόμωση χώρου.
Η μέθοδος πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
Περίοδος προθέρμανσης κατά την οποία στόχο έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο και τη σταθεροποίησή της στη θερμοκρασία στόχο, 54ο – 57ο C. Η διάρκεια της προθέρμανσης είναι περίπου 6 ώρες. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται έντονη κινητικότητα των εντόμων όταν η θερμοκρασία ανέλθει στους 40ο C.
Περίοδος θέρμανσης όπου πραγματοποιείται η κυρίως απεντόμωση με στόχο τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερά στους 54ο – 57ο C. Η περίοδος αυτή διαρκεί 16-24 ώρες και είναι η περίοδος στην οποία πραγματοποιείται η θανάτωση των εντόμων και η έξοδός τους ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Κατά την περίοδο θέρμανσης τα επίπεδα υγρασίας του χώρου πέφτουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Περίοδος αποθέρμανσης κατά την οποία σταματά η εφαρμογή θέρμανσης του χώρου και ο χώρος αερίζεται με στόχο την επαναφορά της θερμοκρασίας σε κανονικά επίπεδα (25ο C). Η περίοδος αποθέρμανσης υπολογίζεται περίπου στις 2-4 ώρες, ενώ ο επιθυμητός ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας είναι 6-7ο C ανά ώρα. Αντίστοιχα τα επίπεδα υγρασίας του χώρου σταδιακά ανεβαίνουν σε φυσιολογικά επίπεδα κυρίως μέσου του αερισμού.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

  • Μη τοξική και ασφαλής για τους εφαρμοστές αλλά και τους χρήστες των χώρων
  • Μη χημική ή με ελάχιστη χρήση εντομοκτόνων σε εστιασμένα σημεία.
  • Προϊόντα και χώροι με μηδενικά υπολείμματα χημικών ουσιών
  • Οι χώροι είναι επισκέψιμοι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
  • Δυνατότητα αντιμετώπισης των εντόμων σε ρωγμές, σχισμές και δυσπρόσιτα σημεία
  • Η παρακολούθηση των σημείων εξόδου των εντόμων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής υποδεικνύει πιθανές εστίες και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τα « αδύνατα» σημεία του χώρου
  • Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε μέρη της εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας ολόκληρου του εργοστασίου
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η συνολική ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία των θερμαντικών μονάδων είναι 20 Kw ανά μηχάνημα και απαιτείται η διάθεση παροχής τριφασικού ρεύματος αντίστοιχης ισχύος.

Πλεονεκτήματα συσκευών ECOSYSTEM HT

Σε αντίθεση με άλλες θερμαντικές συσκευές που προορίζονται για την ίδια χρήση κάθε θερμαντική μονάδα ECOSYSTEM HT διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διακόπτη εναλλαγής της φοράς του αέρα (πάνω ή κάτω).
Η τεχνολογία αυτή αποτελεί σημαντικότατο πλεονέκτημα καθώς η ίδια η συσκευή θέρμανσης έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει το θερμό αέρα «τραβώντας» τον από τα ανώτερα στρώματα και διοχετεύοντας στα κατώτερα επίπεδα, χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετων ανεμιστήρων και άρα επιπλέον κατανάλωση ενέργειας και πρόσθετες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής του θερμού αέρα στο χώρο από το κάτω μέρος της συσκευής πλεονεκτεί έναντι της παροχής αέρα από το πάνω μέρος, καθώς έτσι θερμαίνονται καλύτερα τα κατώτερα επίπεδα του χώρου και κυρίως τα δάπεδα τα οποία συνήθως θερμαίνονται δυσκολότερα.
Τέλος, οι συσκευές ECOSYSTEM HT είναι οι μόνες στις οποίες μπορεί να προσαρτάται εύκαμπτος αγωγός και εξάρτημα για τη διάσπαση της παροχής του αέρα σε δύο διαφορετικούς χώρους.

Η Axiven Pest Control αποτελεί την φυσική εξέλιξη της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και  ξεφορτωθείτε αποτελεσματικά το σαράκι και τα ξυλοφάγα έντομα.
προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση για σαρακι
μέθοδοι αντιμετώπισης για σαράκι