Σφήκες- κύρια Χαρακτηριστικά

 
Σφήκες, οι σφηκοφωλιές των οποίων βρίσκονται συνήθως ανάμεσα σε τοίχους κτηρίων, σε στέγες και αποθήκες. Κυνηγάνε άλλα έντομα και δεν πεθαίνουν μόλις προκαλέσουν ένα τσίμπημα. Όπως και οι μέλισσες, σχηματίζουν κοινωνίες αλλά μικρότερης έκτασης. Στην περίπτωση όπου ο μεγάλος αριθμός σφηκών γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός, θα χρειαστείτε τις γνώσεις του ειδικού, της Axiven Pest Control.
 

Σφήκες- μέθοδοι αντιμετώπισης

 
Το ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Axiven Pest Control εντοπίζει τη σφηκοφωλιά και στη συνέχεια προχωράει στο ψεκασμό και στην καταστροφή της.  Για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, προτείνεται η χρήση τροφοελκυστικών παγίδων, οι οποίες τοποθετούνται σε απόσταση 6-7 μέτρωναπό τη σφηκοφωλιά.