Περιβαλλοντική Διαχείριση

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η προτροπή προς τον πελάτη για χρήση οικολογικών μη τοξικών μεθόδων Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης .Η AXIVEN PEST CONTROL με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ήταν η πρώτη εταιρεία Απεντομώσεων – Απολυμάνσεων που εφάρμοσε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων της επιχείρησης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαχείριση των χρησιμοποιημένων δολωμάτων, την διαχείριση των υπολειμμάτων εντομοκτόνων αλλά και την διαχείριση όλων των δοχείων που τα περιλαμβάνουν. Για όλα αυτά, υπάρχει ενεργό συμβόλαιο με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, υπάρχει ειδική μελέτη για την διαχείριση των αστικών απορριμάτων ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μειώνονται οι ρύποι που προέρχονται από τον στόλο της εταιρείας. Κάθε χρόνο θέτουμε περιβαλλοντικούς στόχους ποιότητας τους οποίους παρακολουθούμε στενά με σκοπό την επίτευξή τους. Επιπλέον, συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.