Το Tribolium προσβάλλει κυρίως άλευρα, ξερά φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους κ.ά. Για την οριστική αντιμετώπισή τους κυρίως σε χώρους επεξεργασίας αλεύρων, η Axiven Pest Control προτείνει τη φερομονική παγίδα Tribolium