Ειδική παγίδα για την τοποθέτηση σκευασμάτων gel. Συντηρεί το gel φρέσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελκυστικό για τα έντομα. Διατηρεί το χώρο καθαρό και δίνει τη δυνατότητα χαρτογράφησης της «περιοχής».