Με οριστικές λύσεις στον τομέα της απολύμανσης η AxivenPestControl εδώ και 50 χρόνια, από το 1975 αντιμετωπίζει κάθε σας πρόβλημα. Με Πιστοποιημένα και Εξειδικευμένα Συνεργεία η AxivenPestControl παραμένει στη διάθεσή σας, ώστε να καλύψει κάθε σας ανάγκη, με υπευθυνότητα και σεβασμό, παραμένοντας δίπλα σας και μετά το τέλος της απολύμανσης για κορονοϊό στο χώρο σας, απαντώντας σε κάθε σας απορία.

Για την διασφάλιση της υγιεινής σε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, εταιρείες και καταστήματα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μικροβιοκτόνων σκευασμάτων. Ο ρόλος της εφαρμογής απολύμανσης για κορονοϊό σε επαγγελματικούς χώρους είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, που ανταποκρίνονται στις τωρινές απαιτήσεις.

covid σε επαγγελματικούς χώρους

Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε απολύμανση για τον κορονοϊό σε επαγγελματικούς χώρους;

Με τον όρο απολύμανση για κορονοϊό σε εταιρείες και καταστήματα αποκαλούμε τη διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνουμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών σε αντικείμενα και επιφάνειες. Η απολύμανση για κορονοϊό σε επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιείται μετά από σχολαστική καθαριότητα, με σκοπό την καταστροφή των παθογόνων παραγόντων. Η εφαρμογή των σκευασμάτων στους χώρους των γραφείων και των καταστημάτων γίνεται με χρήση της μεθόδου ψυχρής εκνέφωσης.

covid σε επαγγελματικούς χώρους

Γιατί κρίνεται απαραίτητη η απολύμανση για κορονοϊό σε επαγγελματικούς χώρους;


Η απολύμανση αφορά στη διαδικασία εξόντωσης όλων των μικροοργανισμών (ιοί, μύκητες, βακτήρια) που πιθανά βρίσκονται σε μια επιφάνεια, με χημικά μέσα. Με τη λέξη επιφάνεια εννοούμε μια πολύ γενική ορολογία. Σε έναν επαγγελματικό χώρο η λέξη «επιφάνεια» μπορεί να περιλαμβάνει από τα γραφεία έως τα τραπέζια, τους νιπτήρες, τα πατώματα, κλπ. Το κοινόχρηστο περιβάλλον των επαγγελματικών κτιρίων μπορεί να περιλαμβάνει χώρους αναμονής πελατών, γκαράζ, ανελκυστήρες, κλπ. Τα μικρόβια ελλοχεύουν παντού επειδή αποικίζουν όλες τις εν λόγω επιφάνειες μέσω του αέρα ή μεταφέρονται μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Η απολύμανση για κορονοϊό κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού. Σκοπός της απολύμανσης ενός χώρου είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ώστε να αποφευχθούν κρούσματα λοιμώξεων και μολύνσεων στους πελάτες, τους επισκέπτες και το προσωπικό που χρησιμοποιεί τους χώρους αυτούς.

 

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για κορονοϊό στα επαγγελματικά κτίρια και καταστήματα;

 

covid σε επαγγελματικούς χώρους

Η εφαρμογή των σκευασμάτων στους χώρους των επαγγελματικών κτιριακών συγκροτημάτων γίνεται με χρήση της μεθόδου ψυχρής εκνέφωσης σε κοινόχρηστους χώρους. Η απολύμανση για κορονοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα και μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος, με βάση το νερό, και διοχετεύεται στο χώρο υπό μορφή ψυχρής ομίχλης (μέγεθος σταγονιδίου 0.5-30 Μicro).
Με τη χρήση της αναφερόμενης μεθόδου, γίνεται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το απολυμαντικό – μικροβιοκτόνο σκεύασμα (ειδικά μηχανήματα εκνέφωσης). Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και βάση της λίστας του ΕΟΔΥ, όπου η παρασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι δρουν ενάντια σε ιούς (συμπεριλαμβανομένων των κορωναϊων, SARS, H1N1 κοκ).
Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι τα κορυφαία της αγοράς και εφαρμόζονται από έμπειρους τεχνικούς σε συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Τα σκευάσματα είναι ελεγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες και έχουν όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις και δελτία ασφαλείας. Η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος όπως αυτή ορίζεται από την παρασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τι προετοιμασία απαιτείται για την εφαρμογή απολύμανσης για κορονοϊό;

Οι χώροι, στους οποίους πραγματοποιείται η απολύμανση για κορονοϊό σε καταστήματα ή γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ως εξής :
-Να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι ρύπων, υπολείμματα τροφίμων και άλλων υλών πάνω στις επιφάνειες για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος
-Τρόφιμα, σκεύη ή συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες εντός ερμαριών
- Γραφική ύλη, καλό θα ήταν να βρίσκεται εντός ερμαριών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή έκθεση όλων των επιφανειών στο ειδικό υγρό της απολύμανσης.

Ποιες υπηρεσίες για απολύμανση μπορούμε να σας προσφέρουμε;

 

covid σε επαγγελματικούς χώρους

Με αίσθηση ευθύνης η AxivenPestControl λόγω της ραγδαίας εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για κορονοϊό σε:

• Επαγγελματικά Συγκροτήματα, Εργοστάσια
• Μαγαζιά, Πολυκαταστήματα, Ιατρεία
• Κοινόχρηστους Χώρους Συνάθροισης
• Χώρους Εστίασης, Χώρους Αναψυχής, Χώρους Άθλησης
• Εσωτερικό Καταστημάτων
• Εσωτερικό Γραφείων
• Εσωτερικό κάθε είδους Επαγγελματικών Χώρων


Με Πιστοποιημένα και Εξειδικευμένα Συνεργεία η AxivenPestControl παραμένει στη διάθεσή σας, ώστε να καλύψει κάθε σας ανάγκη, με υπευθυνότητα και σεβασμό.