Διαχείριση Μυγών και Προληπτικά μέτρα

Η διαχείριση και καταπολέμηση των μυγών σε κατοικημένους χώρους περιλαμβάνει αρκετά μέτρα πρόληψης για τον έλεγχο του πληθυσμού.
Το σημαντικότερο μέτρο που κρατά τις μύγες μακριά είναι η απομάκρυνση και καταστροφή των απορριμμάτων και γενικότερα η σχολαστική καθαριότητα. Στους εσωτερικούς χώρους και μέχρι να απομακρυνθούν τα απορρίμματα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλά κλεισμένους κάδους ούτως ώστε να εμποδίζονται οι ενήλικες μύγες να γεννούν τα αυγά τους πάνω σε αυτά.
Επίσης, φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να βρίσκονται εντός κλειστών δοχείων ή εντός ψυγείου, σε διαφορετική περίπτωση προσελκύουν τις μύγες (κυρίως το δροσόφιλα). Ειδικότερα οι μύγες των φρεατίων το σημαντικότερο μέτρο είναι ο καθαρισμός των φρεατίων με καθαριστικά αποχέτευσης και πολύ ζεστό νερό ή σε δύσκολες περιπτώσεις ειδικό καυστικό αποχέτευσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να εξαλείψουμε τυχόν προβλήματα υγρασίας, που ευνοούν την ανάπτυξη των μυγών.

Έλεγχος της εισόδου των μυγών από ανοίγματα

Όσο αυτό είναι εφικτό, οι πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά ή σε αντίθετη περίπτωση να τοποθετούνται σίτες και περσίδες. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι το φως και οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν τις μύγες στον εσωτερικό χώρο. Σε επαγγελματικούς χώρους η τοποθέτηση αεροκουρτίνας ή λωριδοκουρτίνας στις εισόδους κρίνεται απαραίτητη, ενώ αποτελεί απαίτηση του HACCP για χώρους τροφίμων. Οι αεροκουρτίνες δημιουργούν ένα φράγμα αέρος ανάμεσα στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Αποτρέπουν την είσοδο των εντόμων δημιουργώντας μια αόρατη πόρτα. Διατίθενται σε διάφορα μοντέλα ανάλογα με το μέγεθος του ανοίγματος.

Οι λωριδοκουρτίνες είναι κατασκευασμένες απο PVC, είναι μεγάλης αντοχής και κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα. Τοποθετούνται σε εσωτερικές ή εξωτερικές πόρτες, ή πόρτες ψυγείων και χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των χώρων από έντομα (όπως οι μύγες), θερμοκρασία, οσμές, σκόνη και θόρυβο. Για την καλύτερη δυνατή μόνωση οι λωρίδες επικαλύπτουν η μία την άλλη σε ποσοστό συνήθως 30%. Επιτρέπουν τη διέλευση του προσωπικού και των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Έλεγχος των εστιών αναπαραγωγής των μυγών

Στους εξωτερικούς χώρους τα απορρίμματα που παραμένουν και μέχρι να απομακρυνθούν θα πρέπει να σκεπάζονται με φύλλα πολυαιθυλενίου έτσι ώστε τυχόν προνύμφες να θανατώνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας που θα δημιουργείται. Η απομάκρυνση των στάσιμων νερών, η αποξήρανση λασπωδών περιοχών και η τακτική καθαριότητα στάβλων και χώρων διαβίωσης ζώων μειώνει σημαντικά τη δημιουργία εστιών ανάπτυξης προνυμφών.

Χρήση απωθητικών ουσιών για μύγες

Για την αντιμετώπιση της όχλησης των μυγών, ιδιαίτερα από αιμομυζητικά είδη, κυκλοφορούν στο εμπόριο ειδικές απωθητικές ουσίες για την επάλειψη του δέρματος καθώς και ειδικά βραχιόλια για το χέρι ή τους αστραγάλους εμποτισμένα με απωθητικές ουσίες. Επίσης εγκεκριμένες απωθητικές ουσίες κυκλοφορούν σε μορφή αεροζόλ ή σκόνης
Διαχείριση Μυγών