Κουνούπι και τα Χαρακτηριστικά του

καταπολέμηση για το κουνούπι
Το κουνούπι είναι μικρό λεπτοκαμωμένο έντομο με δύο πτέρυγες και σε μια σκληρή διατρητική προβοσκίδα. Έχουν μακριά πόδια και τα αρσενικά διαθέτουν πολύ φουντωτές κεραίες ενώ οι κεραίες των θηλυκών έχουν μικρά τριχίδια. Στο προνυμφικό και νυμφικό στάδιο είναι υδρόβια και διακρίνονται από άλλους υδρόβιους οργανισμούς από τη χαρακτηριστική γρήγορη κίνησή τους.
Ανάλογα με το είδος των εστιών ανάπτυξης των ατελών σταδίων διακρίνονται σε είδη γλυκών, υφάλμυρων, αλατούχων, στάσιμων, ψυχρών και θερμών νερών
Ανάλογα με το είδος του ξενιστή που προτιμούν για τη λήψη αίματος διακρίνονται σε ανθρωπόφιλα (είδη με κύριους ξενιστές τους ανθρώπους), ζωόφιλα (κυρίως θηλαστικά), ορνιθόφιλα (πτηνά), ερπετόφιλα (ερπετά), κ.λ.π.
Ανάλογα με τα σημεία όπου αναζητούν τον ξενιστή τους διακρίνονται οικοδίαιτα (προτιμούν τα σπίτια για αναζήτηση ξενιστή) ή αγροδίαιτα (τα συναντάμε στην ύπαιθρο), ενδόφιλα και εξώφιλα (προτιμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους αντίστοιχα, για την ανάπαυση τους μετά την αιμοληψία ή κατά την διάρκεια της ημέρας)
Ο αριθμός των ωών που μπορεί να γεννήσει ένα θηλυκό κουνούπι σε κανονικές συνθήκες εξαρτάται από το είδος και κυμαίνεται από 40-500 και η ωοτοκία γίνεται σε υδάτινες συλλογές που επιλέγονται ειδικά από τα θηλυκά.
Οι προνύμφες τρέφονται με μικροοργανισμούς ή μικροσκοπικά σωματίδια οργανικής ύλης που επιπλέουν, αιωρούνται ή υπάρχουν στον πυθμένα του νερού της εστίας. Η ανάπτυξη των προνυμφών ολοκληρώνεται σε 4 στάδια.
Η ανάπτυξη της νύμφης αρχίζει μέσα στην προνύμφη του 4ου σταδίου. Μέσα στο νερό η νύμφη κολυμπά με πολύ χαρακτηριστική κίνηση πάνω κατω και δεν λαμβάνει τροφή ούτε μεταβάλλεται σε μέγεθος

Κουνούπι και Βιολογικός Κύκλος

Κουνούπι και ο κύκλος ζωής του
καταπολέμηση για το κουνούπι και τα αυγά που γεννάνε

Αυγά

Tα κουνούπια αποθέτουν τα αυγά τους, μεμονωμένα η σε ομάδες σε πολλές και διαφορετικές θέσεις του φυσικού περιβάλλοντος. Ο προσδιορισμός της πυκνότητας των αυγών στο φυσικό περιβάλλον προσφέρει όχι μόνο καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς εναπόθεσης αυγών των διαφορετικών ειδών κουνουπιών αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην πρόβλεψη των μελλοντικών πληθυσμών προνυμφών και το καθορισμό των πιθανών περιοχών όπου πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης.
Αυγά ειδών του γένους Αnopheles : Tα θηλυκά των ειδών του γένους Αnopheles αποθέτουν τα αυγά τους στην επιφάνεια του νερού. Συχνά τα αυγά σχηματίζουν ομάδες με μορφή δικτυωτών σχηματισμών, μέχρι την εκκόλαψη των προνυμφών. Έχοντας μέγεθος μικρότερο από 2mm , τα αυγά είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν με γυμνό οφθαλμό.
Ομάδες αυγών : Tα είδη των γενών Culex, Uranotaenia, Coquilletidia και ορισμένα του γένους Culiseta αποθέτουν τα αυγά τους σε σχεδίες, στην επιφάνεια του νερού. ‘Εχοντας μέγεθος αρκετών χιλιοστών, οι ομάδες αυγών είναι εύκολα ορατές και εύκολα συλλέγονται με πιπέττα η λεπτό δίχτυ η πλέγμα.
Αυγά ειδών του γένους Aedes/Ochlerotatus : Τα θηλυκά των γενών Aedes και Οchlerotatus αποθέτουν τα πολύ μικρά αυγά τους στο υγρό χώμα κοντά στις θέσεις ανάπτυξης των προνυμφών. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωριστούν τα αυγά επί τόπου, ακόμα και με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού, οπότε θα πρέπει να ληφθούν δείγματα από το χώμα.
στάδιο της προνύμφης - κουνουπιού

Προνύμφες

Οι προνύμφες (wrigglers) είναι υδρόβιες. Η διάρκεια του σταδίου αυτού είναι 7-14 ημέρες στο νερό. Οι προνύμφες όλων των ειδών των κουνουπιών χρειάζονται νερό να αναπτυχθούν. Κανένα είδος δεν έχει προνύμφες που μπορούν να επιβιώσουν στην ξηρασία. Το φυσικό περιβάλλον των προνυμφών των κουνουπιών ποικίλει από μεγάλες και συνήθως μόνιμες συγκεντρώσεις νερού όπως έλη, βάλτοι, μέχρι και μικρότερης συγκέντρωσης μόνιμου νερού όπως μικρές λιμνούλες, λακκούβες με νερό, ίχνη από ρόδες αυτοκινήτων γεμάτα με νερό, υπόνομοι κλπ Προνύμφες επίσης υπάρχουν σε πηγάδια και σε φυσικό περιβάλλον που φτιάχνεται από τον άνθρωπο όπως πήλινα δοχεία, πιθάρια και βαρέλια για αποθήκευση νερού, κονσερβοκούτια, άχρηστα σκεύη κουζίνας και ελαστικά αυτοκινήτων. Κάποια είδη προτιμούν σκιερές ενώ άλλα ηλιόλουστους θέσεις. Πολλά είδη μπορούν να επιζήσουν σε νερό μολυσμένο από οργανικά απόβλητα ενώ άλλα μπορούν να αναπαραχθούν παραγωγικά σε νερό υπονόμων και βλάστηση σε αποσύνθεση. Μερικά είδη κουνουπιών αναπτύσσονται σχεδόν αποκλειστικά σε υφάλμυρο ή αλμυρό νερό όπως σε βάλτους με αλμυρό νερό και έλη και είναι περιορισμένα σε ακτές.
ενήλικο στάδιο - κουνουπιού

Ενήλικα

Η διάρκεια ζωής των ενηλίκων εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα : το Αedes aegypti ζει κανονικά 15-20 ημέρες αλλά μπορεί μην ξεπεράσει τις 11 ημέρες σε υψηλότερη θερμοκρασία. Όταν ένα θηλυκό κουνούπι νύσσει τον ξενιστή , παράγεται σίελος από ένα ζεύγος σιελογόνων αδένων , ο οποίος περιέχει αντιπηκτικές ουσίες που εμποδίζουν το αίμα να πήξει και να φράξει τον τροφικό αγωγό και είναι υπεύθυνες για τους ερεθισμούς του δέρματος μετά τη νύξη. Ο σίελος επίσης, περιέχει αναισθητικές ουσίες που βοηθούν στη μείωση του πόνου που προκαλείται από το νύγμα ώστε να μειώνονται οι αντιδράσει του ξενιστή.
Η δραστηριότητα τους έχει να κάνει με τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα. Έτσι τις πρώτες πρωινές, τις πρώτες νυχτερινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας τα περισσότερα είδη είναι πιο ενεργητικά και τσιμπούν, αλλά υπάρχουν και είδη που τσιμπούν και όλο το εικοσιτετράωρο. Τα κουνούπια τρέφονται με νέκταρ ή γύρη που βρίσκουν στη φύση, όμως τα θηλυκά χρειάζονται και αίμα προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν αβγά. Εφόσον το θηλυκό πραγματοποιήσει ένα γεύμα αίματος τότε ωριμάζουν τα αβγά του τα οποία και τοποθετεί στην επιφάνεια του νερού και στη συνέχεια εκκολάπτονται οι προνύμφες που τρέφονται με διάφορα οργανικά κατάλοιπα.

Κουνούπι και Είδη του

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 60 είδη που υπάγονται σε 7 γένη:
Aedes , Anopheles, Culex , Coquillettidia, Culiseta, Uranotaenia & Ochlerotatus
καταπολέμηση για το κουνούπι και το γένος anopheles

Γένος Anopheles

Κύριες θέσεις αναπαραγωγής: καθαρά στάσιμα νερά εκτεθειμένα στον ήλιο με πλούσια υδρόβια βλάστηση, ορυζώνες
Τα περισσότερα είδη παρουσιάζουν σχετική ανεκτικότητα στο αλάτι και μπορούν να βρεθούν σε παραθαλάσσιους βάλτους και έλη
Iκανότητα πτήσης 2-5 km
Τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι το χάραμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας
Τα κουνούπια του γένους Anopheles είναι τα σημαντικότερα για την Ελλάδα ως ενδιάμεσοι ξενιστές της ελονοσίας
καταπολέμηση για το κουνούπι και το γένος aedes

Γένος Aedes

Το γένος aedes περιλαμβάνει το ασιατικό κουνούπι τα οποί στην Ελλάδα είναι ευρέως γνωστό ως κουνούπι τίγρης. Το κουνούπι-τίγρης είναι ένα εξωτικό είδος που παίρνουν το όνομά τους "τίγρης" από τη μοναδική λευκή λωρίδα στο κέντρο του κεφαλιού και της πλάτης τους. Με καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ασία, αυτό το έντομο παρουσιάζει μεγάλο υγειονομικό ενδιαφέρον ως ενδιάμεσος ξενιστής διάφορων ασθενειών όπως η ανατολική εγκεφαλίτιδα των ιπποειδών (EEE), ο ιός Zika, ο ιός του Δυτικού Νείλου, η Chikungunya και ο δάγγειος πυρετός.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψετε την επαφή με τα ασιατικά κουνούπια τίγρης είναι να εξαλείψετε περιοχές με λιμνάζοντα νερά γύρω από το σπίτι, όπως πισίνες για μωρά, γλάστρες και λουτρά πουλιών. Οι ιδιοκτήτες σπιτιού θα πρέπει επίσης να καλύπτουν όλα τα παράθυρα και τις πόρτες και να διατηρούν την ελεύθερη ροή των υδρορροών. Όσοι περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να σκεφτούν να φορέσουν μακριά παντελόνια και μανίκια και να χρησιμοποιούν ένα εντομοαπωθητικό που περιέχει ένα συστατικό εγγεγραμμένο στο EPA όπως DEET, πικαριδίνη ή έλαιο λεμονιού-ευκάλυπτου.
Εάν υπάρχει υποψία μόλυνσης από ασιατικό κουνούπι τίγρης, θα πρέπει να κληθεί ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας ελέγχου παρασίτων για να αξιολογήσει το πρόβλημα και να συστήσει μια μέθοδο θεραπείας. Στην Axiven Pest Control κάνουμε μια αναλυτική έρευνα και καταγραφή του προβλήματος και σας προτίνουμε την αποτελεσματικότερη λύση για την αντιμετώπιση για το κουνούπι.
Γένος culex - κουνουπιού

Γένος Culex

Οι προνύμφες συχνά βρίσκονται και σε συγκεντρώσεις νερού που προέρχονται από τον άνθρωπο, όπως πλημμυρισμένα κελάρια, οικόπεδα υπό κατασκευή, βαρέλια νερού, κονσερβοκούτια, μεταλλικά ντεπόζιτα, διακοσμητικές λιμνούλες, δοχεία στους κήπους και ανθοδοχεία στα νεκροταφεία. Αντέχουν σε μικρή ποσότητα άλατος και μπορούν να βρεθούν επίσης σε τρύπες βράχων
Το γένος Culex περιέχει είδη που είναι ενδιάμεσοι ξενιστές πολλών αρμποϊών και της φιλαρίασης
Τα κουνούπια του γένους Culex είναι τα πιο ενοχλητικά για τους κατοίκους των πόλεων (αστικές περιοχές)

Τι ελκύει τα κουνούπια;

Επί του παρόντος, έχουν εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες που προσελκύουν τα κουνούπια. Το κουνούπι έχει πολλά όργανα (κεραίες, μάτια) που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά ερεθίσματα.
Κουνούπι - Γένος culex

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Το απελευθερώνουμε όταν αναπνέουμε. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται μια διακύμανση του CO2 στην ατμόσφαιρα που υποδηλώνει την παρουσία θηλαστικού προς δάγκωμα.
Επομένως, εάν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, θα προσελκύσει περισσότερα κουνούπια από ό, τι αν υπάρχει μόνο ένα άτομο.

Οι μυρωδιές

Είναι αρωματικές ενώσεις που υπάρχουν στον ιδρώτα ή παράγονται από βακτήρια (οσμή ποδιών, οσμή κάλτσας).
Ορισμένα μόρια έχουν ταυτοποιηθεί και χρησιμοποιούνται ως ελκυστικά παγίδας: BG Sweetscent, Octenol και Lurex 3.

Η ζέστη

Εάν παράγετε θερμότητα, τα κουνούπια θα έλκονται από εσάς. Το αρθρόποδο τρέφεται με αίμα και δεδομένου ότι το αίμα βρίσκεται σε θερμόαιμα ζώα, είναι σε θέση να συλλάβουν τις θερμικές αισθητηριακές πληροφορίες μέσω των ματιών τους. Αν εκπέμπουμε περισσότερη θερμότητα από το άτομο που έχουμε δίπλα μας, αυτά τα κουνούπια θα μας τσιμπήσουν.
Κουνούπι - Γένος culex

Φώτα

Το μπλε φως λειτουργεί ως ελκυστικό για τα κουνούπια (όπως οι μύγες), ειδικά για τα νυκτόβια έντομα. Το κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) που δραστηριοποιείται στο φως της ημέρας είναι φυσικά λιγότερο ευαίσθητο επειδή το φως είναι λιγότερο ορατό.

Κάθε είδος κουνουπιών θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητο σε αυτά τα διαφορετικά ελκυστικά. Για παράδειγμα, το κουνούπι τίγρης φαίνεται να είναι ελαφρώς λιγότερο ευαίσθητο από τα κοινά κουνούπια στο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά πιο ευαίσθητο στις οσμές του δέρματος.

Πόσο αίμα πίνει το κουνούπι;

Τα θηλυκά κουνούπια, σε αντίθεση με τα αρσενικά τους, στην πραγματικότητα χρειάζονται τη διατροφή του αίματος για την ανάπτυξη των αυγών τους - αν και τρώνε επίσης διάφορα σάκχαρα για διατροφή. Χωρίς τακτική λήψη αίματος, η ικανότητα ενός θηλυκού κουνουπιού να αναπαράγεται γρήγορα μειώνεται λόγω της έλλειψης πρωτεΐνης. Τα αρσενικά κουνούπια, από την άλλη πλευρά, προτιμούν και καταναλώνουν με περισσότερη ικανοποίηση με το νέκταρ των φυτών. Ένα κουνούπι μπορεί να χορτάσει πολύ εύκολα και ας έχει την δυνατότητα να πιεί δύο έως τρεις φορές το σωματικό του βάρος. Οι υποδοχείς στην κοιλιά ενός θηλυκού απελευθερώνουν χημικές ουσίες που θα καταστήσουν σαφές στο θηλυκό πότε έχει χορτάσει. Στη συνέχεια θα αναζητήσει ένα ασφαλές μέρος για να επεξεργαστεί το γεύμα τις επόμενες ώρες.
Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 18220
καταπολέμηση για το κουνούπι και 15 σαημεία που πρέπει να γνωρίζετε
μέθοδοι για καταπολέμηση του κουνουπιού
ασθένειες απο το κουνούπι στο άνθρωπο