Απεντόμωση σε ξυλεία - παλέτες - ξυλοκιβώτια

Για να πραγματοποιηθεί απεντόμωση σε ξυλεία, παλέτες και ξυλοκιβώτια χρειάζεται όλα τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, (ξύλινες παλέτες, κιβώτια συσκευασίας, βαρέλια κλπ)  να φέρουν σήμα σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary ISPM15). Η απαίτηση αυτή αφορά εισαγωγές από μία Τρίτη χώρα στη χώρα μας, ή μέσω της χώρας μας σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Για την διακίνηση αποστολών από τη χώρα μας προς ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (εξαιρείται η Πορτογαλία) ή αντίστροφα δεν απαιτείται τα ξύλινα μέσα συσκευασίας να είναι σημασμένα κατά ISPM15.
Απεντόμωση σε ξυλεία, παλέτες και ξυλοκιβώτια με ISPM 15
Το ίδιο ισχύει και για εξαγωγή από τη χώρα μας προς Λιχτεστάϊν, Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία ή αντίστροφα.
Η Διεθνής Επιτροπή Φυτοϋγειονομικής Πρόληψης (CPM) υπό την αιγίδα του Οργανισμού Γεωργίας & Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εισήγαγε το 2002 το πρότυπο πιστοποίησης ISPM15 με γνώμονα την εξάλειψη της εισαγωγής και διάδοσης παθογόνων παρασίτων, επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και κυρίως του Bursaphelenchus xylophilus (νηματώδης σκώλικας των κωνοφόρων) σε ξύλινα μέσα συσκευασίας και μεταφοράς.
Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται δύο μέθοδοι εξυγίανσης του ξύλου. Ο πρώτος είναι με την χρήση θερμότητας (Heat Treatment) όπου διενεργείται σε κλειστό θάλαμο, με θέρμανση του κέντρου του ξύλου στους 56°C για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ο δεύτερος αφορά υποκαπνισμό με βρωμιούχο μεθύλιο (Methyl Bromide treatment). Η μέθοδος αυτή από τις 18 Μαρτίου του 2010 έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το βρωμιούχο μεθύλιο καταστρέφει το όζον της ατμόσφαιρας.
Τα απεντομωμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας σφραγίζονται με ένα σημάδι γνωστό ως «γραμματόσημο σίτου» (wheat stamp) και εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
Ενδεικτική μορφή της σήμανσης κατά ISPM15 βλέπουμε στο παρακείμενο σχήμα.
Οι κωδικοί σήμανσης έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
 
ΧΧ= ο κωδικός της χώρας στην οποία έγινε η μεταχείριση.

ΟΟΟΟ= ο κωδικός της εγκεκριμένης επιχείρησης που διενέργησε την μεταχείριση.

ΥΥ= Το είδος της μεταχείρισης. Για την θερμική επεξεργασία είναι ΗΤ

Ωστόσο, εκτός των υποχρεώσεων που υπαγορεύονται από το Διεθνές Πρότυπο, είναι σημαντικό τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που διακινούνται μέσα στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τροφίμων να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Για παράδειγμα, μια παλέτα που έχει χρησιμοποιηθεί σε γραμμή παραγωγής φαρμάκων ή οικοδομικών υλικών ενδέχεται να έχει επιμολυνθεί από μικροοργανισμούς ή άλλα συστατικά. Οι παλέτες αυτές για να χρησιμοποιηθούν σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων θα πρέπει πρώτα να εξυγιανθούν ώστε τα προϊόντα να διακινούνται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια.
κωδικοί σήμανσης για απεντόμωση σε ξυλεία
απεντόμωση ξυλείας για σαράκι σε ξύλινα κιβώτια
Η Axiven Pest Control αποτελεί την φυσική εξέλιξη της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ και στελεχώνεται απο μια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού , έτοιμο να καλύψει κάθε σας ανάγκη!
Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 18220