Μέθοδος


Η μέθοδος της θερμικής απεντόμωσης είναι μία υποσχόμενη, επαναστατική, πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε χώρους με δυσεπίλυτα προβλήματα. Αποτελεί μια εναλλακτική , ασφαλή (μη τοξική) και αποτελεσματική μέθοδο αντικατάστασης του υποκαπνισμού και άλλων χημικών μεθόδων.

Διάρκεια


Η συνολική διάρκεια εφαρμογής εξαρτάται από το μέγεθος (όγκος - ) του προς απεντόμωση χώρου.

Τυπική δομή εφαρμογής θερμικής επεξεργασίας:

 • Περίοδος προ-θέρμανσης 8-12 ώρες
 • Περίοδος θέρμανσης 16-36 ώρες (ανάλογα με το χώρο) *
 • Περίοδος αποθέρμανσης (cool down) 8-12 ώρες

*για δωμάτια ξενοδοχειακών μονάδων απαιτούνται συνήθως 6 έως 8 ώρες θέρμανσης και παράδοση προς χρήση εντός 48 ωρών.


Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής η λειτουργία των θερμαντικών μονάδων και πορεία της εφαρμογής επιβλέπεται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό , ενώ δίκτυο καταγραφικών θερμοκρασίας & υγρασίας εγκαθίστανται στους χώρους εφαρμογής.

Όταν η θερμοκρασία  είναι 55°C τα έντομα θανατώνονται όπου και να βρίσκονται, μέσα σε ρωγμές, έπιπλα, εξοπλισμό κλπ.

Προετοιμασία χώρου

 • Διακοπή λειτουργία και αποσύνδεση όλων των συσκευών
 • Απομάκρυνση:
 •   Τρόφιμα (νωπά)
 •   Φιάλες αερίων υπό πίεση (π.χ πυροσβεστήρες)
 •   Εύφλεκτα υλικά 
 •   Computers, οθόνες, TV
 • Σκούπισμα πατώματος
 • Στεγανοποίηση χώρου


Φάσμα Δράσης


Έντομα αποθηκών (Όλα τα βιολογικά στάδια)
Κοριοί
Κατσαρίδες
Μύκητες


Πεδία εφαρμογής

 

 • Αλευρόμυλοι
 • Ορυζόμυλοι
 • Παρασκευαστήρια τροφίμων (ζωοτροφές, δημητριακά κλπ)
 • Καπνοβιομηχανίες
 • Ξενοδοχεία
 • Ξυλεία
 • Βιομηχανικός εξοπλισμός-Μηχανές


Πλεονεκτήματα


Εξοντώνει τα έντομα σε όλα τα βιολογικά τους στάδια τα οποία έχουν σταδιακά αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλές δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων .
Μη τοξική και ασφαλής για τους εφαρμοστές αλλά και τους χρήστες των χώρων.
Μη χημική ή με ελάχιστη χρήση εντομοκτόνων σε εστιασμένα σημεία.
Προϊόντα και χώροι με μηδενικά υπολείμματα χημικών ουσιών.
Οι χώροι είναι επισκέψιμοι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Δυνατότητα αντιμετώπισης των εντόμων σε ρωγμές, σχισμές και δυσπρόσιτα σημεία.
Η παρακολούθηση των σημείων εξόδου των εντόμων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής υποδεικνύει πιθανές εστίες και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τα “αδύνατα” σημεία του χώρου
Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε επιλεγμένα μέρη χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας ολόκληρου του κτιρίου.

Προϋποθέσεις


Απαιτείται η διάθεση παροχής τριφασικού ρεύματος 
Απαραίτητη η παρουσία του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου