ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η αφοσίωση στην ποιότητα γίνεται καθημερινά πράξη στην Axiven Pest Control. Η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα Απεντόμωσης – Μυοκτονίας αλλά και ειδικές εφαρμο­γές υποκαπνισμού προϊόντων και αποθηκευτικών χώρων (πλοία,container,silo κ.α.). Συμμετέχει ενεργά στην συνεχή έρευνα και ανάπτυξη του τομέα διατηρώντας συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γενικό Χημείο του Κράτους. |
Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Σ.Ε.Α.Μ.Ε. Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015 & ISO14001:2015, το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018, ενώ αξιολογήθηκε και συμμορφώνεται και κατά ΕΝ 16636 – Requirements and competences for the provision of Pest Management Services ακολουθώντας το Πρωτόκολλο CEPA Certified®, εξειδικευμένο πρότυπο το οποίο αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Παρασίτων.