Η αφοσίωση στην ποιότητα γίνεται καθημερινά πράξη στην Axiven Pest Control.
 
Η εταιρία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα Απεντόμωσης – Μυοκτονίας αλλά και ειδικές εφαρμο­γές υποκαπνισμού προϊόντων και αποθηκευτικών χώρων (πλοία,container,silo κ.α.).
 
Συμμετέχει ενεργά στην συνεχή έρευνα και ανάπτυξη του τομέα διατηρώντας συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Σ.Ε.Α.Μ.Ε. και του αντίστοιχου Βρετανικού B.P.C.A.. Η εταιρία έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχεί­ρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά BS OHSAS 18001:2007 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004.
 
                      
                          ISO 9001:2008                                OHSAS 18001:2007                       ΕΝ ISO 14001:2004